Konto osobiste
Standard

 

Proste, funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania.

 

 

Konto firmowe
Standard Biznes
 

Zawsze dbamy o Twoją Firmę.

 

 

 

 

 

 

 

Konto rolnicze
Agro Biznes
 

Zawsze możesz liczyć na fachową pomoc i profesjonalne

doradztwo.

 

 

 

 

 

 

Historia Banku Rumia Spółdzielczego

Bank Rumia Spółdzielczy powstał 17 lipca 1950 jako Gminna Kasa Spółdzielcza Rumi z odpowiedzialnością udziałami. Inicjatorami założenia Banku byli miejscowy rolnicy, kupcy i rzemieślnicy.

Zgromadzenie założycielskie ustaliło, że spółdzielnia będzie miała swoją siedzibę w Rumi, a jej działalność będzie obejmowała miejscowości położone w gminach: Rumia, Kosakowo, Chwaszczyno. Pierwszą siedzibą Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rumi był budynek przy ulicy Starowiejskiej 20 w Rumi.

17 czerwca 1962 roku Walne Zgromadzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rumi z odpowiedzialnością udziałami, podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Rumi.

 

W 1967 roku  centrala banku została przeniesiona na ulicę  Dąbrowskiego 1 w Rumi,  w tym roku poszerzono teren działalności banku o wsie: Łężyce, Zbychowo, Reszki.

 

W 1975 roku Bank Spółdzielczy w Rumi przejął od Banku Spółdzielczego w Pucku dwie jednostki organizacyjne na terenie Kosakowa i Pogórza.

 

Kolejną ważną zmianą dla spółdzielczości bankowej, a w tym dla Banku Spółdzielczego w Rumi, było utworzenie w 1975 roku Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), który stał się do 1990 roku centralnym związkiem organizacyjnym banków spółdzielczych.

Od1990 roku  banki spółdzielcze zaczęły działać na zasadzie pełnej samodzielności prawnej i ekonomicznej. W 1994 roku została uchwalona ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, na podstawie której powstała trójszczeblowa struktura, a  banki spółdzielcze utworzyły 9 banków regionalnych, działających jako spółki akcyjne.

Bank Spółdzielczy w Rumi został akcjonariuszem Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Na mocy porozumienia dwóch banków w Rumi i w Szemudzie, Zebrania ich Przedstawicieli podjęły uchwały o połączeniu Banku Spółdzielczego w Szemudzie z Bankiem Spółdzielczym w Rumi z dniem 01.01.1997 r.

 

W celu podkreślenia lokalnego charakteru banku, Zebranie Przedstawicieli na podstawie uchwały z 07.06.2001r. zmieniło nazwę banku z Bank Spółdzielczy w Rumi na Bank Rumia Spółdzielczy.

 

W dniu 28 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Regulacja ta wprowadziła model dwuszczeblowy, w którym banki spółdzielcze, nie posiadające funduszy własnych w wysokości 5 mln EURO, zobowiązane były zrzeszyć się z wybranym dobrowolnie bankiem zrzeszającym. Bank Spółdzielczy w Rumi podpisał w dniu  28.03.2002 r. umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu tworząc razem ze 150-cioma bankami spółdzielczymi i GBW S.A. Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB).  

 

Od roku 1985 Centrala Banku mieści się w nowowybudowanym, wielokrotnie modernizowanym budynku w Rumi przy ul. Morskiej 21.

  

Wstecz

Zamów rozmowę z doradcą